Coaches JacobLeerhuis

Coaching is een begeleidingsmethode die steeds uit gaat van de vraag van de gecoachte. Een medewerker die in coaching gaat heeft voor zichzelf doelen die hij/zij in de coaching wil realiseren. 'Hoe kan ik effectiever omgaan met mijn collega's?', 'Hoe kan ik sneller duidelijk maken wat ik van iemand wil?', 'Hoe kan ik mijn agenda op een betere manier beheren?', allemaal voorbeelden van vragen die in coaching aan de orde kunnen komen.

Aan het JacobLeerhuis zijn een aantal externe coaches verbonden. Deze coaches werken nauw samen met het JacobLeerhuis en weten daarmee goed wat er speelt binnen de organisatie.

In een eerste coachingsgesprek bespreekt de coach met de gecoachte wat hij/zij in de coaching wil bereiken. Daarnaast wordt stilgestaan bij de achtergronden van de gecoachte en de wijze waarop hij/zij tot nu toe met de door hem/haar gestelde doelen is omgegaan. Een inschatting of de de coach en de gecoachte met elkaar kunnen samenwerken staat tevens centraal.

Samenwerking is een belangrijk punt in coaching. Een gecoachte moet zich op zijn/haar gemak voelen om goed gecoached te kunnen worden. Daarbij is het van belang dat de gecoachte steeds aangeeft wat hij/zij van bepaalde vragen of opdrachten vindt. Openheid is een belangrijke voorwaarde in het slagen van coaching.

Onder deze pagina vindt u de coaches die verbonden zijn aan het JacobLeerhuis.