Idealeer!-prijs

De Idealeer-prijs! is in 2014 ingesteld om het ontwikkelen van innoverende ideeën binnen Stichting Sint Jacob te stimuleren. Deze prijs heeft tot doel het leren van elkaar en tussen locaties te stimuleren op het gebied van kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen.

De prijs bestaat uit een bedrag van € 1000,- om het beste idee verder te ontwikkelen met ondersteuning van het JacobLeerhuis. Het kan dus een geheel nieuw idee zijn, maar ook een idee waar een locatie al mee aan de slag is.

 Wat zijn de criteria?

Of een idee kan winnen wordt bepaald door een aantal criteria:

  1. Het idee sluit aan bij belangrijke ontwikkelingen binnen SSJ
  2. Het idee enthousiasmeert deelnemers om te ontwikkelen
  3. Het idee kan ook op andere afdelingen, locaties ingezet worden
  4. Het idee vereenvoudigt een werkproces en/of heeft direct invloed op de ervaren kwaliteit van zorg door cliënten
  5. Het idee kan op korte termijn (binnen 2 maanden) uitgevoerd worden

Een uitwerking en onderbouwing van het idee is vereist.

In onderstaande link treft u de winnaar van de prijs in 2014 aan:

winnaar 2014 klussenbord

 

Idealeer!-prijs 2015

Ook in 2015 wordt de Idealeer!-prijs uitgereikt op de dag van de zorg, 12 mei. Aanmeldingen voor de prijs kunnen verzonden worden naar leerhuis@sintjacob.nl. Onder vermelding Idealeer!-prijs 2015, naam van de inzender, locatie en maximaal 1/2 A4 met de onderbouwing waarom het idee de prijs in 2015 zou moeten winnen.