3 BBL Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (1,5 jaar) Start: 20 september 2016 klik om data te bekijken

Als Verzorgende IG (Individuele Gezondheidszorg) begeleid je de zorgvrager of cliënt op psychosociaal en sociaal-maatschappelijk gebied. Tevens help je hem/haar de regie over het eigen functioneren te houden. Je leert de cliënt te stimuleren en ondersteunen waar nodig bij  het huishouden, wonen en de persoonlijke basiszorg.

3 BBL Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (1,5 jaar) Start 6 Maart 2017 klik om data te bekijken

Als Verzorgende IG (Individuele Gezondheidszorg) begeleid je de zorgvrager of cliënt op psychosociaal en sociaal-maatschappelijk gebied. Tevens help je hem/haar de regie over het eigen functioneren te houden. Je leert de cliënt te stimuleren en ondersteunen waar nodig bij  het huishouden, wonen en de persoonlijke basiszorg.

- Bedrijfs Hulp Verlening (HERHALING) klik om data te bekijken

In de Stichting Sint Jacob worden alle medewerkers zorg van niveau 3 en hoger BHV geschoold. Ook in het Facilitair Bedrijf (b.v. keuken) is het gewenst dat een aantal medewerkers BHV-geschoold is. De MZD-er en Ploegleider BHV kunnen besluiten, als dit noodzakelijk is voor de organisatie, om medewerkers met een niveau lager dan 3 aan te wijzen als BHV-er.

- Bedrijfs Hulp Verlening (BASIS) klik om data te bekijken

Stichting Sint Jacob schoolt alle medewerkers zorg van niveau 3 en hoger tot BHV-er. Ook in het Facilitair Bedrijf (b.v. keuken) is het gewenst dat een aantal medewerkers BHV-geschoold is.
De MZD-er en Ploegleider BHV kunnen besluiten, als dit noodzakelijk is voor de organisatie, om medewerkers met een niveau lager dan 3 aan te wijzen als BHV-er.

- Electronisch Cliënten Dossier trainingen klik om data te bekijken

Deze 2 uur durende ECD-scholing voor medewerkers in de zorg staat in het teken van de werkinstructie. Aan de orde komen de werkafspraken en verantwoordelijkheden binnen het ECD. Daarnaast worden de deelnemers bekendgemaakt met de werkinstructie op het intranet.

- Palliatieve Zorg klik om data te bekijken

PROGRAMMA

Module 1: Inleiding in de palliatieve zorg.
Inleiding in de palliatieve zorg, uitleg van de signaleringsbox.
Tevens wordt het onderwerp dyspnoe behandeld.

Module 2 en 3: Pijn, vermoeidheid en andere fysieke problemen.
De belangrijkste fysieke problemen, waaronder: pijn, mondverzorging, misselijkheid en braken en vocht en voeding worden behandeld.

- Training Goed geslikt, goed gevoed klik om data te bekijken

Deze training is bestemd voor experts voeding die nog geen scholing hebben gehad. Eten, drinken, slikken en kauwen: hoe hoort het te gaan en op welke manier kan het fout gaan? Tot welke problemen kan dit leiden? Hoe kunnen we het proces van eten en drinken van onze bewoners zo aangenaam en veilig mogelijk laten verlopen?

- Training Leercoaches en Examinatoren klik om data te bekijken

De training Leercoaches en Examinatoren bestaat uit 2 dagdelen met onderdeel Leercoach, 1 dagdeel met het onderdeel Examinator en een assessment.

Tijdens het onderdeel Leercoaches leren nieuwe leercoaches hoe zij medewerkers in opleiding op een optimale manier kunnen begeleiden in hun opleiding en leren zij coachingsvaardigheden.

- Verpleegtechnische Handelingen carrousel klik om data te bekijken

Training waarin voor Verzorgenden en Verpleegkundigen de meest voorkomende verpleegtechnische handelingen getraind en getoetst worden. Deelnemers worden eerst getraind in het uitvoeren van de handelingen. Daarna worden zij getoetst. Zowel de praktische vaardigheden als de kennis komen hierbij aan de orde van de volgende verpleegtechnische handelingen:

De training is bestemd voor coördinerend verpleegkundigen en coördinerend verzorgenden. Onderwerpen die aandacht krijgen in deze scholin: De uitgangspunten van cliëntgerichte zorg hanteren. In gesprek de uitgangspunten van ‘het goede gesprek’ hanteren. Het SMART formuleren van zorgdoelen en afspraken. De voortgangsrapportage en de borging en monitoring van de zorgafspraken.