Wat een leercoach kan doen

Een leercoach begeleidt een leerling van de start tot het einde van de opleiding en doet dat op een coachende wijze. Dit betekent dat de coach de leerling vooral begeleidt door vragen te stellen. Dat is een vaardigheid die niet iedereen bezit of ontwikkeld heeft. Dat betekent dan ook dat de leercoach en de examinator getraind worden voor hun rol.

De Stichting Sint Jacob werkt met verschillende locaties. Iedere locatie heeft een leerteam. Dit team bestaat uit een manager zorg en dienstverlening, een praktijkopleider, leercoach(es) en examinator(en).

Het leerteam is verantwoordelijk voor het begeleiden en toetsen van de leerlingen binnen de locatie waarin zij werkzaam zijn.

De Manager Zorg en Dienstverlening zit het leerteam voor, stelt leercoaches en examinatoren aan en is lijnverantwoordelijke van alle deelnemers aan het leerteam (behalve de praktijkopleider) en de leerlingen.

De praktijkopleider begeleidt het leerteam. Kan het team adviseren welke aanpak gevolgd kan worden en helpt het leerteam ontwikkelen naar het gewenste niveau.

Een examinator toetst leerlingen voor zijn/haar opleiding.

Wanneer u interesse heeft leercaoch en/of examinator te worden kunt u contact opnemen met uw eigen Manager Zorg en Dienstverlening.